Algemeen

Scandistyle.nl verleent hierbij toegang tot de website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Scandistyle.nl en derden zijn aangeleverd. Scandistyle.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Scandistyle.nl spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk uptodate te houden en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Scandistyle.nl, tenzij anders vermeld. Gebruik van deze materialen is toegestaan, mits er een correcte vermelding naar de bron wordt weergegeven: de naam van Scandistyle inclusief een directe link naar de website.

Affiliates

We brengen op Scandistyle enkel merken onder de aandacht waar we achter staan. We zijn selectief in de merken waar we over schrijven en die we online plaatsen. Bij elke webshop plaatsen we een doorverwijzing naar de desbetreffende site, waarop je meer informatie kan vinden. Voor het plaatsen van links maken we deels gebruik van affiliates links.